We sluiten samen klinkend af op ons nieuwe schooljaar