uitdagingen! Een zonnige warme namiddag waar we volop de kans kregen op samen te spelen! Waar sociale vaardigheden sterk aan bod moesten komen! We hadden met zijn allen een leuke namiddag! Dankjewel juffen!